Start arrow Regulamin
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

arsan.com.pl

Właścicielem sklepu internetowego arsan.com.pl który znajduje się na stronie internetowej www.arsan.com.pl jest P.H.U Arsan z siedzibą w Stanislawów I ul.Jana Kazimierza 2c. Wszelkie korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach podanych w regulaminie. W przypadku wątpliwości co do zasad funkcjonowania sklepu, będą braku zrozumienia REGULAMINU prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić Państwu wszelkie sprawy. Brak znajomości lub nie zrozumienie REGULAMINU nie jest powodem do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela sklepu.

§ 1

REJESTRACJA

1. Użytkownikiem sklepu internetowego arsan.com.pl może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w sklepie internetowym arsan.com.pl. Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

2. Rejestracja w sklepie internetowym arsan.com.pl oznacza akceptację wszystkich warunków REGULAMINU.

3. Rejestracja i użytkowanie sklepu internetowego arsan.com.pl jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na ramach serwisu.

4. Rejestracja przebiega według zasad zawartych w odpowiedniej zakładce sklepu internetowego arsan.com.pl.

§ 2

STRONY TRANSAKCJI

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie Internetowym arsan.com.pl zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego arsan.com.pl jest właściciel sklepu - P.H.U Arsan. z siedzibą w Stanislawów I ul.Jana Kazimierza 2c

§ 3

OFERTA SKLEPU

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www sklepu internetowego arsan.com.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym arsan.com.pl s? podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3. Produkty oferowane w sklepie są to regenerowane tusze i tonery arsan

4. Produkty fabrycznie nowe posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski oraz odpowiednie gwarancje producenta.

5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o powyższym fakcie będzie zawarta informacja na stronie produktu. Podczas tego będzie chwilowo wstrzymana możliwość zamawiania danego produktu.

6. Sklep internetowy arsan.com.pl organizuje specjalne promocje na wybrane produkty z oferty sklepu lub na formy sprzedaży. O wszelkich zasadach dotyczących promocji decyduje sklep internetowy arsan.com.pl, zastrzegając sobie prawo rozpoczęcia i zakończenia promocji w dowolnym wybranym przez siebie czasie.

7. Koszt wysyłki za zakupiony towar pokrywa Zamawiający.

§ 4

ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w sklepie internetowym arsan.com.pl odbywa się poprzez: wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu. Rejestracja automatycznie upoważnia sklep internetowy arsan.com.pl do wysyłania swoich własnych materiałów reklamowych drogą elektroniczną.

2. Zarejestrowanie się jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy arsan.com.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym firmom i osobom trzecim.

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym arsan.com.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. Po złożeniu zamówienia przez Nabywcę sklep internetowy arsan.com.pl wysyła drogą e-mail swoje potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jego warunki. Nabywca w ciągu 24 godzin od otrzymania niniejszego potwierdzenia, ta samą drogą e-mail wysyła swoje potwierdzenie zamówienia i jego warunków.

2. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 5 dni zamówienia przez Nabywcę, złożone zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu internetowego arsan.com.pl.

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje w 48 godzin po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia. W przypadku przedpłaty, po wpłynięciu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy. Z uwagi na ilości zamówień okres ten może się przedłużyć do 7 dni.

4. Jeżeli zamówienie opiewa na różne towary, dostawa następuje w tyle dni ile wynosi najdłuższy termin dostawy dla danego produktu.

5. Ze względu na dużą dynamikę sprzedaży dziennej może nastąpił chwilowy brak jakiegoś asortymentu. W takim przypadku Nabywca zostanie powiadomiony o fakcie i zostanie mu podany nowy termin dostawy towaru.

6. Czas bezpośredniej dostawy towaru zgodny jest z wybraną formą spedycji.

7. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego arsan.com.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Nabywcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomędzy Nabywcą a sklepem internetowym arsan.com.pl.

§ 6

FORMY P?ATNO?CI

1. Przelewem na konto w BPH nr konta: 82 1060 0076 0000 4010 1000 5032 przed dostawą towaru.

2. Gotówką przy odbiorze towaru, za „zaliczeniem pocztowym”.

3. Sklep internetowy arsan.com.pl w zależności od danej formy płatności może udzielać dodatkowo specjalnych rabatów.

4. Dla towarów „specjalnych” sprowadzanych na indywidualne zamówienia obowiązuje 100% przedpłaty.

§ 7

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym arsan.com.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Koszty dostawy pokrywa Nabywca. O cenie dostawy Nabywca informowany jest przy składaniu zamówienia i akceptuje ją zgodnie z § 5.

3. Klient posiada prawo wyboru sposobu płatności i dostawy:
- przedpłata na konto i przesyłka ekonomiczna Poczta Polska - 6,00 z?,
- przedpłata na konto i przesyłka priorytetowa Poczta Polska - 7,00 z?,
- przedpłata na konto i przesyłka kurierska Szybka Paczka - 15,00 z?,
- pobranie i przesyłka ekonomiczna Poczta Polska - 12,00 z?,
- pobranie i przesyłka priorytetowa Poczta Polska - 13,00 zł.

4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej, poczty, itd. odpowiedniego dla danej instytucji "Protokołu Reklamacji".

5. Do każdej przesyłki załączona jest faktura VAT. Faktura VAT jest podstawą do zwrotu towaru, reklamacji bądź jakichkolwiek innych spraw związanych z towarem.

§ 8

REKLAMACJE I GWARANCJE

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom danej firmy spedycyjnej czy poczty obecnym przy dostawie i natychmiast zgłosić to w sklepie internetowym arsan.com.pl. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłką na zasadach zgodnie z § 7 punkt 4.

2. Tusze i tonery arsan to produkty regenerowane okres gwarancji wynosi 6 miesiecy.3.Towary fabrycznie nowe i posiadaja gwarancję autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. Dokumentem gwarancji danego produktu jest faktura VAT wystawiona przez sklep internetowy arsan.com.pl. W przypadku awarii sprzętu należy skontaktować się ze sklepem internetowym arsan.com.pl w celu ustalenia szczegółów obsługi reklamacyjnej.

4. Okres gwarancji dla każdego nowego produktu wynosi 12 miesi?cy

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty powsta?e przy stwierdzaniu tego stanu obci??aj? Nabywc?. Do czasu ich pokrycia sklep internetowy arsan.com.pl może zatrzymać towar w swoim magazynie.

6. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadaja one śladów używania oraz posiadają fabryczne nie uszkodzone opakowanie.

7. W przypadku zwrotów, wszelkie koszty z tym związane ponosi Nabywca zwracający towar. Dotyczy to również kosztu pierwszej wysyłki do Nabywcy. Zwrot należnożci następuje po podpisaniu przez zwracającego Nabywcę korekty faktury VAT i odesłaniu jej do sklepu internetowego arsan.com.pl.

8. Podstawowym warunkiem przyjęcia reklamacji i zwrotu jest posiadanie faktury VAT wystawionej przez sklep internetowy arsan.com.pl. Faktury VAT dostarczane są Nabywcy wraz z towarem.

§ 9

POSTANOWIENIA KO?COWE

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Zawartość internetowego sklepu arsan.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu arsan.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep internetowy arsan.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

4. Sklep internetowy arsan.com.pl nie wypozycza towarów zawartych w ofercie do testowania.

5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy w ofercie sa uzywane wyąłcznie w celach identyfikacyjnych i moga być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

6. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te bedą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Uzytkownik ma obowiazek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeżli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunąć jego konto.